Tjenester

VÅRE TJENESTER


energi


 •  Driftsanalyse
 •  Optimalisering av ventilasjonssystemer
 •  Økonomisk besparelse, ved å bytte/renovere ventilasjonssystemer
 •  Behovstyring av ventilasjon (VAV)
 •  SFP oppfølging (spesific fan power)


INNEKLIMA


 •  Logging av inneklima (Co2, RF, Temperatur)
 •  Filterbytte / salg av ventilasjonsfilter
 •  Kjøling
 •  Varme
VENTILASJON


 •  Kartlegging
 •  Innregulering og igangkjøring
 •  Kontrollmåling av luftmengder
 •  Prosjektering
 •  Rådgivning
 •  Service og vedlikehold
 • Kanalrengjøring og videoinspeksjon